De MeniscusVaak hoor je iemand zeggen ik heb een meniscus. In eerste instantie denk ik dan gelukkig maar want het zou vervelend zijn als je er geen hebt. Maar waarschijnlijk bedoelenze dan wat anders. In ons lichaam denkt iedereen bij een meniscus aan de knie maar we hebben ook een meniscus in de pols zitten. Beschadigingen hiervan komen veelminder frequent voor.

 De meniscus is van kraakbeen en zit gedeeltelijk vast op het scheenbeenplateau. We hebben een meniscus aan de binnenkant en aan de buitenkantvan het kniegewricht zitten.U moet zich voorstellen dat het plateau van het scheenbeen erg vlak is en zelfs bolvormig. Hierop staat het bovenbeen met twee ronde wielen.Hierdoor krijg je natuurlijk een goed beweeglijk gewricht maar in deze vorm ook erg instabiel. De menisci zorgen door hun vorm ervoor dat er een kom gevormd wordt.De meniscus is een halve maan vorm die aan de binnenzijde van het gewricht dun is en naar buiten toe steeds breder wordt. Hier passen de wielen van het bovenbeenmooi in zodat er meer stabiliteit aanwezig is. De vorm van het gewricht in combinatie met de gewrichtsbanden noemen wij de passieve stabiliteit ( we hebben er geeninvloed op) en de spieren om het gewricht leveren de actieve stabiliteit (dit kunnen we zelf actief sturen) De vorm van het gewricht bepaald in hoge mate hoe beweeglijkhet gewricht is. Zowel de schouder als de heup hebben beide een kogelgewricht maar omdat de kogel van de heup veel dieper in de kom ligt als bij de schouder is de heupstabieler maar ook veel minder beweeglijk dan de schouder. In de knie is er door de menisci een tussenoplossing gecreëerd. Zoals ik al eerder heb gezegd wordt door devorm van de menisci de kom dieper gemaakt waardoor er meer stabiliteit is. Omdat de meniscus van kraakbeen is gemaakt is hij ook vervormbaar. Hierdoor is er meerbeweeglijkheid mogelijk als wanneer het uit bot zou hebben bestaan. Wanneer iemand het heeft over een meniscus is er tijdens een beweging een scheurtje opgetredenin de meniscus. Zo’n scheurtje kan verschillende vormen hebben. Er zit dan een losse flap die soms in de weg komt te zitten. Er zijn dan slotklachten aanwezig doordatde flap als een wig tussen de gewrichtsvlakken gaat zitten. Door wat te bewegen kan er ruimte gemaakt worden zodat de flap van de meniscus weg schiet en er weerbewogen kan worden. Tegelijk zal er zwelling aanwezig zijn en is er een instabiel gevoel omdat de vorm niet meer helemaal aansluit. In eerste instantiezal geprobeerdworden om met oefeningen de kracht en stabiliteit te trainen. Hierdoor neemt de aktieve stabiliteit toe om de verminderde passieve stabiliteit op te vangen. Wanneerde beschadiging te groot is zal er operatief ingegrepen moeten worden. Het losse flapje zal dan via een kijkoperatie weggesneden worden. De verminderde stabiliteitzal daarna indien nodig ook weer met oefeningen getraind moeten worden.

crossmenu