Mijn lichaam maakt herrieIn het lichaam komen soms allerlei krakende geluiden voor. Ik krijg dan regelmatig de vraag kan dat kwaad of is er iets mis. In de meeste gevalle is er niets aan de hand. Eerst zal ik vertellen waar die geluiden vandaan kunnen komen. In grote lijnen zijn er 3 verschillende krakende geluiden te horen. Als eerste is het zogenoemde crepiteren. Dat klinkt alsof je door de verse sneeuw loopt.

Dit is ook het geluid wat we het meeste horen. Dit geluid komt van pezen die door peesschedes lopen. De spieren in het lichaam gaan over in pezen en die pezen zitten dan weer vast aan het bot. Meestal zitten de pezen dicht bij het gewricht vast, omdat ze daar het meeste invloed kunnen uitoefenen op de gewrichtsbewegingen. Om te zorgen dat de pezen op hun plaats blijven zitten tijdens bewegingen of verschillende gewrichtsstanden, zijn er peesschedes aangelegd waar de pezen doorheen lopen. In het lichaam is overal vet aanwezig, bij sommige wat meer als bij de ander. Dit vet zit tussen alle structuren in het lichaam en zorgt o.a. voor het makkelijk glijden van de structuren t.o.v. elkaar. Soms zit er dan te weinig vet tussen de pees en peesschede en hoor je de pees knisperen. Dit kan uiteraard weinig kwaad. Alleen wanneer er langdurig teveel wrijving tussen de pees en peesschede optreedt kan er irritatie op gaan treden. Dit gaat dan ook gepaard met pijn. Pas dan is het zaak om er iets aan te doen. Dit geluid is voor de mensen zelf altijd goed te horen terwijl de omgeving er niets van merkt. Dat komt doordat we de geluiden horen via trillingen in het gehoororgaan. Normaal vangen we die trillingen via de gehoorschelp op. Maar in bovenstaande gevallen gaan die trillingen in het lichaam via de botgeleiding naar het gehoororgaan. De buitenwereld merkt daar dus meestal niets van. Een ander geluid is het knappende geluid wat iedereen nog wel kent van het hard ombuigen van de vingers, of wat ook wel gebeurt tijdens het zogenaamde kraken bij de manueel therapeut. In het gewricht zit vloeistof ook deze vloeistof is er voor om te zorgen dat de gewrichtsoppervlakken met zo min mogelijk wrijving t.o.v. elkaar kunnen bewegen. In de vloeistof zijn ook belletjes stikstof aanwezig. Die belletjes stikstof kunnen gaan samen klonteren tot een grotere bel stikstof. Wanneer er dan meer ruimte in het gewricht komt door er bijv. hard en snel aan te trekken wordt de druk in het gewricht even anders en kan de stikstofbel ontploffen of uit elkaar spatten. Dit geeft dan dat knappende gevoel. Ook dit kan natuurlijk geen kwaad. Het derde geluid is een knoeperend geluid. Ik vind dat altijd een heel vervelend geluid en ontstaat a.g.v. vergaande arthrose. De gewrichtsoppervlakken zijn dan zover onregelmatig dat je de botten over elkaar heen hoort schuiven. Dit gaat ook gepaard met veel pijn.

crossmenu